Ubytovací řád

V celém objektu je zakázáno kouřit.
Domácí zvířata nejsou povolena.

Dobu příjezdu je nutno dodržovat dle stanoveného času. Případnou změnu nástupu nebo délku pobytu je nutno domluvit předem s majitelem penzionu.

K ubytování je potřeba prokázat se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Údaje z těchto dokladů zanese provozní do knihy hostů.

Pokud ve sjednaný den host bez vysvětlení nenastoupí, zaniká mu nárok na ubytování bez náhrady.

Host je povinen dodržovat základní bezpečnostní zásady pro pobyt v ubytovacích zařízeních a chovat s tak, aby svým jednáním nezpůsobil zranění, škodu ani jiné problémy sobě ani jiným osobám a plně odpovídá za chování svých dětí.

Host musí při odchodu z apartmánu řádně uravřít všechna okna, vypnout elektrické spotřebiče, zavřít vodovodní baterie, uzamknout dveře apartmánu a vchodové dveře do objektu.

Pobyt poskytujeme zpravidla v sedmidenních turnusech od soboty 15.00 hod do soboty 10.00 hod.

V zájmu dobrého vztahu s ostatními rekreanty je nutno dodržovat dobu nočního klidu (tj. 22.00 - 06.00 hodin)

Při poškození zařízení penzionu nebo samotného objektu,jakož i ztrátě klíčů, bude náhrada za uvedení do výchozího stavu,stejně jako výměna zámku dveří zaplacena před odjezdem z penzionu.

Při hrubém porušení tohoto ubytovacího řádu může provozovatel ukončit pobyt bez náhrady.

GDPR - ochrana osobních údajů.
Ubytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. či platebním stykem týkajícího se platby.
Osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vaší registrace případně vyplněním vašich údajů ve formuláři na webové stránce penzionu.     TOPlist                       NEPŘEHLÉDNĚTE :  MATELI.CZ    webmaster: Ing. Richard Blížkovský        PŘIHLÁSIT SE